"In de leveringsketens van de toekomst, worden overbodigheden en omwegen niet langer getolereerd."
Download Catalogus

Disclaimer/copyright

Copyright by Manfred J.C. Niemann Nederland B.V.

Hierbij verleent Niemet Nederland toestemming om documenten en bijbehorende afbeeldingen van de website te gebruiken, kopiëren en distribueren op voorwaarde dat bovengenoemde auteursrechtverklaring en de disclaimer in alle kopieën worden vermeld. Alle andere rechten voorbehouden.

De naam Niemet en/of het Niemet logo mag niet gebruikt worden in advertenties of publicaties gericht op de distributie van informatie van deze website zonder vooraf uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Niemet Nederland.

Niemet doet geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie op deze website voor enig doel. De informatie wordt geleverd, zoals het is, zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie. Manfred J.C. Niemann Nederland B.V. verwerpt alle garanties met betrekking tot de informatie, inclusief alle impliciete garanties voor verkoopbaarheid en geschiktheid. In geen geval is Niemet Nederland aansprakelijk voor specifieke, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook, die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of winst, tijdens een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of de vermelding van informatie op deze website.

NIEMET-Nederland
Baarnsche Dijk 19A | 3741 LP Baarn
Telefoonnummer Niemet+31 (0)35 303 32 80
Faxnummer Niemet+31 (0)35 543 16 19
E-mailadres Niemetinfo@niemet.nl
AS LONG AS WE PRODUCE BENEFITS FOR OUR CUSTOMERS, WE ARE WORKING PRODUCTIVELY. ANYTHING ELSE IS A WASTE OF TIME!